...

Addres: Ul. Adolfa Pawińskiego 28/62, 02-106 Warszawa, Polska Biuro czynne: 9.00 - 17.00 Email: transportprywatny@wp.pl

Regulamin i Dokumenty - Wiki Warszawa

Regulamin przeprowadzek i transportu firmy Wiki Przeprowadzki – Transport

Usługa rozpoczyna się od przyjazdu ekipy przeprowadzkowej pod wskazany przez klienta adres i kończy się po wniesieniu ostatniej rzeczy do lokalu mieszkalnego przez naszych pracowników.

Nasza ekipa zawsze jest wyposażona w narzędzia i materiały potrzebne do wykonania ustalonego wariantu przeprowadzki lub transportu. Na życzenie klienta, ekipa może zdemontować meble do transportu i ponownie je zmontować w miejscu docelowym, jeśli warunki techniczne na to pozwalają. Pracownicy mogą odmówić demontażu mebli, które ich zdaniem nie nadają się do ponownego montażu. Jeśli klient sam zdemontuje meble, nasza ekipa może zająć się ponownym montażem mebli, ale klient ponosi za to odpowiedzialność.

Gabaryty, których waga przekracza 100 kg, podlegają indywidualnej wycenie. Jeśli informacja o wadze przedmiotu okaże się nieprawdziwa, nasi pracownicy mogą odmówić transportu. W dniu przeprowadzki wszystkie meble muszą być opróżnione i gotowe do transportu, chyba że wcześniej ustalono inaczej.

Na początku przeprowadzki klient musi przedstawić wszystkie rzeczy, które będą transportowane, aby kierowca mógł bezpiecznie przewieźć je na samochodzie. Firma Wiki Przeprowadzki nie ponosi odpowiedzialności materialnej za uszkodzenia wynikłe z działań klienta podczas świadczenia usługi. Utylizacja gabarytów jest możliwa po wcześniejszym ustaleniu i na koszt klienta. Nasza ekipa nie zajmuje się odłączaniem/podłączaniem urządzeń gazowych, płyt indukcyjnych ani innych rzeczy wymagających odpowiednich uprawnień.

Oferta przeprowadzki obejmuje trzy warianty:

  1. Przeprowadzka ekonomiczna: Obejmuje tylko transport, bez noszenia i wnoszenia rzeczy klienta.
  2. Przeprowadzka standardowa: Obejmuje zabezpieczenie mebli, ich wyniesienie, transport, wniesienie oraz na życzenie klienta foliowanie mebli. W razie potrzeby podstawowy demontaż i montaż mebli są również wliczone.
  3. Przeprowadzka kompleksowa: Ekipa pakuje wskazane przez klienta rzeczy i, w razie potrzeby, demontuje meble. Możliwe jest także zorganizowanie kartonów na ubrania, ale ekipa zastrzega sobie prawo do odmowy pakowania przedmiotów intymnych, bielizny, drogocennych oraz brudnych.

List przewozowy

Umowa przeprowadzki

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.